przejdź do treści
UE

U W A G A   !

JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM WIECZYSTYM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWNEJ

możesz złożyć do Starosty Gryfickiego

ŻĄDANIE  SPRZEDAŻY  NIERUCHOMOŚCI

na podstawie  art. 198g ust 1 ustawy o gospodarcze nieruchomościami (Dz.U.2023, poz 344 ze zm.)

  DRUK WNIOSKU  I INFORMACJE  - POBIERZ TUTAJInformator Szkoły Powiatu Gryfickiego

Informator Szkoły Powiatu Gryfickiego

Zbliża się czas, gdy uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz ich rodzice podejmą ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadpodstawowej. Jest to etap, który może mieć istotny wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową młodego człowieka. Dlatego też warto podjąć tę decyzję świadomie i dobrze przygotować się do tego procesu. W Powiecie Gryfickim rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 10 maja 2024 r. i jest prz...

czytaj więcej

Zaprzysiężenie Pani Beaty Smoleńskiej - Dyrektor PUP w Gryficach w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Zaprzysiężenie Pani Beaty Smoleńskiej - Dyrektor PUP w Gryficach w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Dnia 7.05.2024 roku odbyła się I sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego inaugurująca VII kadencję 2024-2029. Podczas posiedzenia radni złożyli uroczyste ślubowanie w tym przedstawicielka Powiatu Gryfickiego - Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Pani Beata Smoleńska. Miło nam również poinformować, że Pani Beata Smoleńska na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego została wybrana na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Spraw Samorządow...

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym Położenie nieruchomości Część działki nr Powierzchnia gruntu dzierżawnego (ha) Opis nieruchomości Numer Księgi Wieczystej Przeznaczenie nieruchomości ( SUiKZP) i sposób jej zagospodarowania Czynsz roczny brutto (zł) Okres dzierżawy Obręb Płoty 1 gm. Płoty Część dz...

czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie. Z tej okazji na Placu Zwycięstwa w Gryficach wraz z Przewodniczącym Romualdem Podmokłym ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, złożyli wiązanki dla osób, które oddały życie w walkach o wolną Polskę. m.in. .: Ryszard Chmielowicz - Starosta Gryficki, Wicestarosta Waldemar Wawrzyniak, Burmistrz Gminy Gryfice Tomasz Aniuksztys, ...

czytaj więcej

I sesja Rady Powiatu Gryfickiego inaugurująca VII kadencję 2024-2029

I sesja Rady Powiatu Gryfickiego inaugurująca VII kadencję 2024-2029

W dniu 6 maja 2024 r., odbyła się uroczysta I sesja Rady Powiatu Gryfickiego inaugurująca VII kadencję 2024-2029. Poprowadził ją, do momentu wyboru przewodniczącego, radny senior Leszek Droździel. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Andrzeja Pinczewskiego, a także złożyli ślubowanie. Następnie Radni przystąpili do wyboru Prezydium. Funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego powierzono...

czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 j.t.) Starosta Gryficki podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU V PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA Data i miejsce przetargu – 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego ...

czytaj więcej

Obchody Konstytucji 3 Maja w Gryficach

Obchody Konstytucji 3 Maja w Gryficach

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 roku, była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją narodową. Ustanowiła ona prawa obywatelskie i ograniczyła władzę króla, co było znaczącym krokiem w kierunku demokracji w Polsce. W Gryficach uroczyste obchody tego święta rozpoczęły się na Skwerze Konstytucji 3 maja a następnie pod Głazem Pamiątkowym Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Ryszard Chmielowicz - Starosta Gryficki, Wicestarosta Powiatu Gryfickiego Waldemar Wawrzy...

czytaj więcej

Święto Strażaka

Święto Strażaka

Wszystkim Strażakom z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W imieniu Zarządu Powiatu Gryfickiego Starosta Ryszard Chmielowicz ...

czytaj więcej

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną połączony z Dniem Konstytucji 3 Maja - "Czas poloneza"

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną połączony z Dniem Konstytucji 3 Maja -

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną połączony z Dniem Konstytucji 3 Maja - "Czas poloneza". Wydarzenie rozpoczyna się 3 maja o godzinie 13.00, w programie przemarsz ulicami Gryfic oraz program artystyczny na Placu Zwycięstwa, w tym Polonez z udziałem mieszkańców Gryfic...

czytaj więcej

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych....

czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 j.t.) Starosta Gryficki podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA Data i miejsce przetargu – 26.04.2024r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, ...

czytaj więcej

Zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki

Zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki

W piątek, 26 kwietnia br. odbyły się zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki. W uroczystościach wzięli udział: Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz, Wicestarosta Waldemar Wawrzyniak, Sekretarz Powiatu Elżbieta Ziółkowska Dyrektor Wydziału Edukacji Marta Zinowik. ...

czytaj więcej

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym Położenie nieruchomości Działka nr Powierzchnia gruntu dzierżawnego (ha) Opis nieruchomości Numer Księgi Wieczystej Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Czas trwania umowy Obręb Mrzeżyno - 1 gm. Trzebiatów 380/1 Dr – 5 m2 Publiczna d...

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkownika wieczystego sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.) Lp. Położenie, powierzchnia i oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów...

czytaj więcej

Ostatnia sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

Ostatnia sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji

Dzisiaj, 19 kwietnia 2024 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI kadencji, podczas której podsumowano osiągnięcia, dokonania oraz wyzwania minionego okresu legislacyjnego. Sesja ta stanowiła ważny moment w demokratycznym procesie naszego powiatu, podczas którego wyrażano wdzięczność za pracę i zaangażowanie wszystkich radnych oraz pracowników administracji w służbie dla społeczności lokalnej. Zarząd oraz Rada Powiatu pragną serdecznie podzi...

czytaj więcej

Konferencja prasowa z Ministrem Infrastruktury

Konferencja prasowa z Ministrem Infrastruktury

Serdecznie zapraszamy na otwartą konferencję prasową z Ministrem Infrastruktury - Panem Dariuszem Klimczakiem. Konferencja odbędzie się w dniu 18.04.2024 o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gryficach( III piętro s. 315). ...

czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3150Z przez miejscowość Słudwia

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3150Z przez miejscowość Słudwia

Informujemy, że wczoraj tj. 16.04.2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gryficach została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3150Z przez miejscowość Słudwia w Gmina Płoty. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Gryfickim a firmą ONDE SA, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu. Przebudowa drogi powiatowej jest częścią planu modernizacji infrastruktury drogowej, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżo...

czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Lp Oznaczenie nieruchomości Opis Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza Wadium (zł) 1 111/1 o powierzchni 0,426...

czytaj więcej

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rewalu przy ul. Klifowej, NA TARASIE WIDOKOWYM stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 8.06.2024r. do 8.09.2024r. Nieruchomość niezabudowana, położona na tarasie widokowym, nad morzem w Rewalu przy ...

czytaj więcej

Inwestycje Powiatu Gryfickiego - podsumowanie VI Kadencji 2018-2024

Inwestycje Powiatu Gryfickiego - podsumowanie VI Kadencji 2018-2024

Powiat Gryficki, silnie zakorzeniony w społeczności lokalnej, kontynuuje swoją misję rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważone inwestycje. W ciągu ostatnich lat, powiat wykazał się determinacją w podejmowaniu projektów mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego, poprawę infrastruktury publicznej oraz zapewnienie lepszych warunków życia dla mieszkańców. Jednym z głównych obszarów inwestycyjnych powiatu jest rozbudowa infrastruktury dr...

czytaj więcej

Wgląd do Dziennika Ustaw

Informujemy, że w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gryficach istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Starostwa powiatowego w Gryficach a także możliwość nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego.

czytaj więcej

więcej wiadomości
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA