przejdź do treści
UE
dnia 06.05.2024 roku

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12  ust.1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 j.t.) Starosta Gryficki podaje do publicznej wiadomości

 

INFORMACJĘ

O WYNIKU V PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 

Data i miejsce przetargu – 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego                       w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315,  przetarg ustny nieograniczony.

 

Przedmiot sprzedaży :  prawo własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233 o powierzchni 1,3690 ha, KW nr SZ1G/00023452/1                       obr. Pobierowo, ul. Grunwaldzka 13, gmina Rewal za cenę wywoławczą 15 950 000 zł. Cena zbycia zwolniona z  podatku VAT. Wadium w wysokości 3 000 000 zł należało wpłacić w terminie do  11 grudnia 2023r.

Nieruchomość położona w miejscowości turystycznej, na wprost zejścia na plażę. Działka zabudowana                      5 budynkami innymi, w tym budynkiem wczasowym o pow. użytkowej 1011,40m2, świetlicą o pow. użytkowej 306,11m2, 3 budynkami letniskowymi, o łącznej pow. użytkowej 162 m2. Ośrodek wczasowy nieczynny od około                 9 lat. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami. Teren działki jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i został oznaczony symbolem 60Utgh - tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu, 15% powierzchni zabudowy + 5% na  lokalizację usług odnowy biologicznej. Wysokość zabudowy do 12 m.                      

  

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Cena zbycia : 16 109 500,00 zł

Nabywca : EVEREST DEVELOPMENT 2  SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  

Informacja umieszczona została na tablicy ogłoszeń na okres 7 dnitj. od dnia 6 maja 2024r. do dnia                     13 maja 2024r. oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie podmiotowej urzędu.

 

Starosta Gryficki

Ryszard Chmielowicz
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA