przejdź do treści
UE
Powiat gryficki - polski powiat znajdujący się w województwie zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.
Jego siedzibą jest miasto Gryfice.

Granicę północną powiatu na odcinku 40 km wyznacza brzeg Morza Bałtyckiego, od zachodu graniczy z powiatami: kamieńskim i goleniowskim,
granicę wschodnią stanowi powiat kołobrzeski, a od południa powiat gryficki graniczy z powiatem łobeskim, którego utworzenie w 2002 roku wpłynęło na obecny kształt powiatu gryfickiego.
Na terenie powiatu występuje przemysł spożywczy i drzewny. Pas wybrzeża bałtyckiego z piaszczystymi plażami jest znaczącym atutem,
który czyni turystykę ważnym elementem gospodarki, szczególnie w gminie Rewal i Trzebiatów.

Gryfice    Płoty    Trzebiatów    Rewal    Brojce    Karnice
W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Gryfice, Płoty, Trzebiatów gminy wiejskie: Brojce, Karnice, Rewal.
W obrębie powiatu znajdują się 3 miasta: Gryfice, Płoty, Trzebiatów.

Powiat gryficki leży na Pobrzeżu Szczecińskim, obejmując w większości Równinę Gryficką, środkową część Wybrzeża Trzebiatowskiego,
a także małe fragmenty równin: Nowogardzkiej i Goleniowskiej (południowo-zachodnia część gminy Płoty).

Powiat gryficki posiada znaczne zasoby wód powierzchniowych. Główną oś hydrograficzną powiatu stanowi rzeka Rega, będąca jedną z największych rzek Pomorza, a także charakteryzująca się dość znaczną gęstością sieci rzecznej. Rzeka płynie przez wszystkie miasta powiatu aż do ujścia
w mrzeżyńskim porcie. Wybrzeże powiatu obejmuje teren od Pobierowa do portu w DĽwirzynie (powiat kołobrzeski). Największe zbiorniki wodne to jezioro Resko Przymorskie, jezioro Liwia Łuża oraz zbiornik Rejowice.
Inne mniejsze to m.in. zbiornik Likowo i jeziora: Kołąmąć, Łopianowskie, Trzygłowskie, Rybokarty.
Według podziału hydrograficznego Polski powiat gryficki położony jest w granicach czterech głównych obszarów zlewniowych: zlewni rzeki Regi, zlewni rzeki Dziwny, zlewni jeziora Resko Przymorskie, zlewni przymorza od Dziwny do Regi.

Północna część powiatu posiada cechy charakterystyczne dla klimatu morskiego; mała amplituda roczna, sezonowa i dzienna temperatur powietrza, duża wilgotność i wietrzność, krótki okres występowania zimy, chłodniejsze lato i łagodniejsza zima oraz znaczna ilość opadów. Część południowo-wschodnia jest pod wyraĽnym wpływem klimatu kontynentalnego, który cechuje się wyższymi temperaturami powietrza latem i niższymi zimą, dłuższym okresem trwania zimy z dłużej zalegającą pokrywą śnieżną, dłuższymi okresami ciszy. Pory roku są w tej strefie wyraĽniej zaznaczone. Zróżnicowanie klimatu ma ogromne znaczenie w gospodarce rolnej. Oprócz pomników przyrody na terenie powiatu znajdują się również dwa rezerwaty przyrody: Wrzosowisko Sowno - rezerwat o powierzchni 26 ha. Utworzony w 1977 roku rezerwat torfowiskowy, w którym występują interesujące zbiorowiska roślinne oraz rzadkie gatunki roślin porastające torfowisko przejściowe, Liwia Łuża - rezerwat o powierzchni 220 ha. Ustanowiony w 1959 roku rezerwat faunistyczny (ornitologiczny), dla ochrony stanowiska lęgowego, rzadkiego wówczas łabędzia niemego. Obiekt stanowi ostoję wielu gatunków ptactwa wodno-błotnego.

Na terenie powiatu gryfickiego znajduje się również 7 użytków ekologicznych na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwa Resko o łącznej powierzchni 119,59 ha. Wszystkie użytki ekologiczne oznakowane są tablicami informacyjnymi.

Lasy zajmują 20.496 ha, co stanowi 20,1% powierzchni powiatu. Użytki rolne zajmują 66,1% powierzchni powiatu - 67.352 ha, w tym 49.543 ha gruntów ornych, 12.346 ha łąk, 5.343 ha pastwisk i 120 ha sadów.

Powiat ze względu na swoje nadmorskie położenie jest odwiedzany w okresie wakacyjnym przez dużą liczbę turystów, ze względu na małą odległość
od Bałtyku. Turyści mogą wziąć udział również w spływach kajakowych, które płyną zarówno rzeką Regą jak i jej dopływami.

Teren powiatu obejmuje trzy miasta (Gryfice, Płoty, Trzebiatów), którym nadano prawa miejskie już w XIII w., dzięki czemu posiadają wiele zabytków. Tereny wiejskie były zamieszkiwane przez niemieckich arystokratów, którzy prowadzili folwarki i budowali swoje pałacyki. W większości wsi sołeckich znajdują się wybudowane przez okoliczną ludność zabytkowe kościoły. Do najczęściej odwiedzanych w gminie obiektów zabytkowych można zaliczyć kościół mariacki w Trzebiatowie (jeden z wyższych w kraju), latarnię morska w Niechorzu oraz ruiny kościoła w Trzęsaczu.

Symbole Powiatu

Herb Powiatu Herb powiatu gryfickiego ustanowiła Rada Powiatu Gryfickiego uchwałą nr XIV/82/2000 z dnia 15 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia herbu i flagi powiatu. Czerwony gryf to niezmienny symbol ziemi gryfickiej pochodzący od herbu Gryfitów, podobnie jak herb miasta Gryfice.

Tarcza dwudzielna w skos, dzielona od lewego górnego rogu, o stosunku wysokości do szerokości 1:0,75 w dolnej części w kształcie łuku. W polu srebrnym gryf czerwony w górnej prawej części tarczy. Dziób i szpony gryfa w kolorze złotym. W polu błękitnym - osiem lilii złotych - nawiązujących do lilii ¦więtopełka, symbolizujących gminy wchodzące w skład powiatu.

Twórcą herbu i flagi powiatowej jest Centrum Heraldyki Polskiej pod patronatem Fundacji Tradycji Rzeczypospolitej, który wykonał projekt na podstawie zawartej z powiatem umowy. Prawa autorskie i majątkowe dotyczące herbu i flagi zostały przeniesione na powiat gryficki.

Na herbie jest 8 lilii symbolizujących 8 gmin, jednak obecnie w skład powiatu wchodzi 6 gmin. Wynika to z faktu powstania w 2002 roku powiatu łobeskiego i odłączenia się gminy Resko i gminy Radowo Małe, które w podziale administracyjnym do 1975 roku też nie należały do powiatu gryfickiego, podobnie jak gmina Płoty należąca obecnie do powiatu. W herbie nie wprowadzono zmian, przez wzgląd na historię.

Flaga Powiatu Flagę powiatu gryfickiego stanowi prostokątny płat tkaniny o stosunku długości do szerokości 2:1 podzielonej pionowo wzdłuż krótszego boku na 3 pasy przemiennie w kolorach niebieski-biały-niebieski. W biały pas flagi wpisany jest herb powiatu. Wizerunek flagi posiada dwa zewnętrznie umieszczone pasy o szerokości 1,5 płata każdy na białym tle. Herb jest rozśrodkowany. Proporcje 8:5.

Przykładowe wymiary flagi: 80/50 cm, 120/75 cm

Wzór flagi, podobnie jak herbu zostały przyjęte uchwałą nr XIV/82/2000 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 15 lutego 2000 roku. Jak głosi artykuł §4. tejże uchwały flagę powiatu podnosi się przed siedzibą starostwa i jego jednostek organizacyjnych, z okazji świąt, rocznic oraz w miejscach obrad Rady Powiatu Gryfickiego w czasie jej posiedzenia.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA