przejdź do treści
UE

POMORZE ZACHODNIE - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

Powiat Gryficki realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie.

Celem głównym projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostanie objętych  178 uczniów ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryficki tj.: Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach, Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie, Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Rewalu.

Dzięki przyznanemu wsparciu w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki , języka angielskiego i niemieckiego, przedmiotów zawodowych,
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
4) porady i konsultacje,
5) zajęcia logopedyczne i inne o charakterze terapeutycznym.

Termin realizacji od dnia 05.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

 

Wartość przyznanego grantu: 49 700,00 zł
w tym dofinansowanie z UE: 46 966,50 zł
Wartość wkładu własnego Powiatu Gryfickiego: 2 733,50 zł


powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA