przejdź do treści
UE

POMORZE ZACHODNIE - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

Powiat Gryficki realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i z...

czytaj więcej

Wsparcie dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Gryfickiego

Powiat Gryficki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach zapraszają do udziału w projekcie:   „Wsparcie dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Gryfickiego”   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa...

czytaj więcej

Postaw na swój rozwój zawodowy

Powiat Gryficki realizuje projekt „Postaw na swój rozwój zawodowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt ...

czytaj więcej

Rozwój kompetencji kluczowych - gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim

    Powiat Gryficki realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących  kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w ks...

czytaj więcej

Kompetentni, profesjonalni, twórczy - doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego

Od sierpnia 2012 r. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Gryfickim rozpoczęła realizację projektu pn. "Kompetentni, profesjonalni, twórczy - doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu S...

czytaj więcej

Podnosimy kompetencje!

Powiat Gryficki przystąpił do realizacji projektu pn: "Podnosimy kompetencje!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet - VIII Regionalne Kadry Gospodarki - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, praktycznych umiejętności i kwalifikacji 192 pracowni...

czytaj więcej

Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim

Starostwo powiatowe w Gryficach wraz ze swoimi partnerami z gmin: Gryfice, Brojce, Karnice, Rewal oraz Płoty realizuje projekt pn. „Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim". Głównym celem projektu jest ograniczenie na obszarze powiatu gryfickiego zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców, wynikającego z ich trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dz...

czytaj więcej

Przebudowie drogi powiatowej 0152Z na odcinku Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja zadania polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej 0152Z na odcinku Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno". Więcej informacji: http://www.dzwirzyno.zdp.kolobrzeg.pl/ Przebudowa Mostu na kanale Resko ...

czytaj więcej

W przyszłość - przygotowani zawodowo

Powiat Gryficki rozpoczyna realizację projektu "W przyszłość ? przygotowani zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Ekonomic...

czytaj więcej

Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza

Z radością chcielibyśmy zaprezentować aktualny stan dróg remontowanych oraz tych, których przebudowa dobiegła już końca. Mamy nadzieje, że prace remontowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gryficach w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na terenie Gryfic, a także wpłynie korzystnie na walory estetyczne sprawiając, że nasze miasto wzbudzi zachwyt wśród przyjezdnych a dumę wśród jego mieszka...

czytaj więcej

Agroturystyka szansą na aktywność zawodową mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Gryfickiego

Projekt „Agroturystyka szansą na aktywność zawodową mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Gryfickiego” realizowany jest w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Wychodząc z inicjatywą edukacyjną, Powiat Gryficki zakłada, że w trakcie projektu uczestnicy nabędą wiedzę związaną z realiza...

czytaj więcej
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA